Dié groot Voorbeeld: dié Vader en sy optrede teenoor ons, sy probleem-kinders

Oor probleem-kinders en probleem-ouers … En die verlossende Woord van die Vader

AH Bogaards

2014

1. Probleem-kinders maar – óók probleem-ouers

Laat ons nie ‘n fout maak nie: daar is nie net probleem-kinders nie. Daar is óók probleem-ouers.

Trouens, die Bybel Self leer ons dit: deur die sondeval van Genesis 3 het alle ouers probleem-ouers en alle kinders probleem-kinders geword.

Ons bely in Heidelbergse Kategismus (Sondag 3) dat ons van nature geneig om God en ons naaste te haat. Dit is die teenoorgestelde van die volmaakte liefde, wat God van ons eis. Dit geld ook ten opsigte van ons verhouding ouers-kinders en kinders-ouers. Deur die sonde is ons nie meer goeie ouers en goeie kinders nie. Ons is heeltemal onbekwaam om dit te wees.

Die probleme tussen ouers en kinders wissel van ernstig tot meer ernstig tot kritiek.

2. Wat dié Vader gedoen het met sy opstandige wegloperkinders

Adam en Eva is geskape as gehoorsame, onderdanige kinders van God.

In Genesis 3 het Adam en Eva egter na die woord van die duiwel geluister. Dit was moedswillige ongehoorsaamheid van ons. Hulle het die deur van die Vaderhuis agter hulle toegeslaan en slawe van die duiwel, die groot teenstander van God geword.

Die Bybel leer ons dat ons by Adam ingesluit is (Romeine 5:12-21).

Wat dit alles so reg maak is: Ons het die mees volmaakte Vader gehad; Hy het ons goed geskape, Hy het ons in sy heerlike paradys laat woon, elke dag het ons die rykdom van sy liefde ervaar.

Ons was nou diep in skuld by Hom en – ons was vyande, ja vyande van Hom (Romeine 5:10).

Om ons toestand (ons totale sondigheid) te beskryf, gebruik die Bybel die uitdrukking ou mens.

Wat het dié Vader toe gedoen? Het Hy sy kinders gelos? Dit was wat ons deur en deur verdien het.

Nee, die Vader het (en doen dit nog steeds) met die uiterste lankmoedigheid met sy kinders opgetree.

In sy Seun het Hy ons agtervolg. Dit is diep aangrypend wat hierdie Vader gedoen het. Lees maar met aandag Romeine 5:5-11: God het sy liefde tot ons bewys daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was (v 8). Terwyl ons nog vyande was, is ons met God die Vader versoen deur die dood van sy Seun.

Hy het sy Seun gestuur om hulle te verlos nie net van die skuld van die sonde nie, maar ook van die mag van die sonde (opstandigheid).

Dit het die Vader gedoen deur die krag van sy Seun se kruis en opstanding. Daardeur het Hy hulle (vyande, opstandelinge, haters van God) verander in gehoorsame, onderdanige kinders.

  • Aan die kruis het ons ou mens saam met Christus gesterf.
  • Toe Christus opgestaan het, het ons saam met Hom opgestaan in ‘n nuwe lewe. Deur die geloof isin Christus is ons nou nuwe mense, d.w.s. nie onder die heerskappy van die sonde en die duiwel nie (ou mens ), maar nuwe mense, gehoorsame, onderdanige kinders, onder en danksy die genade heerskappy van Christus.

Dit doen die Here vandag nog net deur die Woord en daardeur alleen. Die Woord van die kruis en opstanding doen dit en moet dit doen.

In ons hemelse Vader teenoor óns – sy probleemkinders, nee, vyande – het aardse vaders dié groot Voorbeeld vir hulle optrede teenoor hulle probleem-kinders.

Ek herhaal:

Die Vader het dit gedoen:

  • deur sy vlees geworde Woord – sy Seun;
  • en deur sy Skrif geworde Woord – want in die Woord kom Christus na ons toe. Hy kom na ons toe in die kleed van die Woord.

3. Wat gelowige vaders (en moeders) met hulle dikwels opstandige kinders – en met hulle opstandige self – moet doen

3.1 Die vyfde gebod en die opstandigheid van ons kinders

Ons daar een ding is wat ons as ouers terdeë moet besef t.o.v. ons kinders, is dit dít: ons kan niks en heeltemal niks doen nie. Ons kan nie ons kinders se harte verander nie. Ons is nie skeppers nie. Ons kan nie nuwe harte skep en ons kinders se harte herskep nie.

Wat staan ons dan te doen?

Ons moet kyk na wat ons Vader met sy wegloperkinders gedoen het:

  • Ons moet die Woord aan hulle bring.
  • Net die Woord van die kruis (afsterf van opstandigheid) en en opstanding (opstaan van onderdanigheid) kan dit doen.

Ons moet as ouers ook weet dat God wil hê dat ons Hom moet bid daarvoor dat Hy ons deur sy Woord sal help met ons kinders. Doen ons dit ook?

As ons verder weet hoe lankmoedig ons hemelse Vader met ons as ouers (ons, sy kinders) was en steeds is, sal ons ook meer lankmoedig met ons kinders wees.

God bring ouers ook op daardie punt om hulle eie magteloosheid t.o.v. hulle kinders te besef. Hy gee ons in die praktyk van ons lewe moeilike lesse om te leer.

Nie die Wet (5e gebod) alleen doen dit nie nie –dis nie die Evangelie nie. Ouers moet oppas om nie met menslike geweld en krag die vyfde gebod af te dwing nie.

Die Woord alleen is die antwoord.

En daardie Woord van die kruis en opstanding van Christus lewer as heerlike vrug op: gehoorsaamheid aan ouers, buig voor die vyfde gebod

3.2 Die vyfde gebod het ook betrekking op ons as ouers en ons opvoedingstaak

Ook met ons as ouers is dit waar: ons kan niks en heeltemal niks doen nie. Uit krag en met eie en wêreldse wysheid kan ons nie goeie ouers wees nie.

Van nature is ons nie goeie ouers nie. Inteendeel, ons is ou-mens-ouers.

Ons moet ons as ouers niks verbeel nie. Ook na ons bekering het ons nog so ‘n stryd teen die sonde, die ou-mens-ouer in ons. Ons sondig dikwels teen ons kinders. Dit is nie verniet dat die volgende woorde in Efesiërs 6:4 staan nie: En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie.

Wat is dan die oplossing?

Die Woord alleen is die antwoord.

En daardie Woord van die kruis en opstanding van Christus lewer die vrug van goeie ouerskap op: gehoorsaamheid aan die 5e gebod, ware liefde vir jou kinders, en wysheid en lankmoedigheid in jou opvoedingswerk.

4. Efesiërs 5:18 en 6:1-4 en probleem-ouers en probleem-kinders

Ek wil julle wys op ‘n mooi Skrifgedeelte: Efësiers 5:18 en Efesiers 6:1-4.

In Efesiërs 6:1-4 gaan dit oor die vader –kind-verhouding en die kind-vader-verhouding.

Efesiërs 5:18 is die sleutel, die geheim tot goeie kind-wees en goeie ouers wees.

In Efesiërs 5:18 het ons ‘n beeld: die beeld van dronkenskap. Wat sê ons van iemand wat dronk is? Ons sê hy is onder die invloed. Daarmee bedoel ons: hy word be-invloed, be-heers deur drank. Hy staan onder die regering van die drank.

Ons is onder die invloed van die sonde, die ou mens. Ons word be-invloed daardeur. Dit be-heers ons.

Maar in Efesiërs Ef 5:18 sê Paulus: Ons moet onder die invloed van die Heilige Gees kom. Anders gesê: Ons moet onder die invloed, onder die heerskappy van die Woord van kruis en opstanding kom. Die Heilige Gees doen niks anders en liewer as om ons na Christus, na die Woord ons te bring nie.

Dit is die Woord voor en die Woord na. Dit is die Woord alleen.

5. Biddende ouers en biddende kinders

Want gebed beteken: Here, maak u my ‘n wyse ouer en ‘n gehoorsame kind.

Want bid is pleit by God in die Naam van die Woord (Christus): Onse Vader wat in die hemel is … u Woord alleen is die antwoord. U Woord is ook genoeg.

Daarom is biddende ouers goeie ouers en biddende kinders goeie kinders.

Want gevoude hande gee alles uit eie, magtelose handjies in die hande van die Vader en sy Woord alleen.

Dit moet kinders ookvir hulle ouers doen. Ons het kinders so baie kritiek (mensewoorde) teen ons ouers. Maar weet julle dat dit die saak nie reg gaan maak nie. Net die Woord kan.

6. Dít troos en gee rus en vrede

Die saak van probleem-ouers en probleem-kinders het al soveel leed, ondraaglike kommer en verdriet.

Waarheen moet ek (magtelose ouer, magtelose kind) met my ondraaglike las gaan. Ek kan dit nie meer dra nie en dit word nog moeiliker as dit jare, dekades aanhou.

En dan gee dít waaragtige rus: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. (Mt 11:28)

Dit troos en gee heerlike rus as ons weet in Wie se hande alles is en hoe almagtig sy Woord is.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s