Die Één Woord van God is meer as die baie woorde van mense

AH Bogaards

Die Één Woord van God is meer – oneindig veel meer – as die baie woorde van mense en menslike vergaderings.

Die Één Woord van God het alles geskep – uit niks.

Die Één Woord van God herskep – uit niks. In dooie menseharte waarin daar niks is nie, niks liefde vir God is nie en niks liefde vir ander nie, in harte waarin geen geloof is nie skep Hy deur sy Één Woord harte vol geloof en harte vol liefde.

En – die Één Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14)

Die Één Woord Woord het vlees geword. Hy is gebore in Betlehem, Hy is gebore om te sterwe om ons ontwil, sodat dooie mense kan lewe.

Die Één Woord is meer as die baie mense-woorde wat teen die Één Woord aanstorm, want die Één Woord is Één Woord ‘n Almagswoord.

Met die Één Woord gaan ek daarom die wêreld in met vreugde en sekerheid, want die Één Woord kan doen wat my woorde nie kan doen nie: dit kan menseharte verander en die baie woorde van baie mense tot niet maak.

Van die Één Woord – die stem van die HERE – sing Psalm 29:

‘n Psalm van Dawid. Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!

Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!

Die stem van die HERE is op die waters, die God van eer donder; die HERE is op die groot waters.

Die stem van die HERE is met krag; die stem van die HERE is met heerlikheid.

Die stem van die HERE breek seders; ja, die HERE verbreek die seders van die Líbanon;

en Hy laat hulle opspring soos ‘n kalf, die Líbanon en Sirjon soos ‘n jong buffel.

Die stem van die HERE slaan daar vuurvlamme uit.

Die stem van die HERE laat die woestyn bewe; die HERE laat die woestyn van Kades bewe.

Die stem van die HERE laat die takbokke lam en maak die bosse kaal; maar in sy paleis sê elkeen: Heerlikheid!

Die HERE het gesit oor die Watervloed; ja, die HERE sit as Koning tot in ewigheid.

Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.

Die stem van die HERE dit is die Één Woord – en daardie Één Woord is … ons Here Jesus Christus.

En met die geboorte van die Één Woord in Betlehem neem die koor van engele (die hemelinge van Psalm 29:1) in Lukas 2:14 die woorde van Psalm 29 oor en gee hulle aan die Here eer en sterkte (Ps 29:1), want hulle prys God met die woorde: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

Waaroor prys hulle God in hierdie hemelse lied? Oor die boodskap van die doen, van die werk van die Éen Woord, oor wat die engel in Lukas 2:10 en 11 oor die Éen Woord sê: want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.

Dít, ja dít is die die Één Woord wat herskep. Dit is die Één Woord wat magtiger is as alle ander woorde, as die miljoene der miljoene mensewoorde teen daardie Één Woord. Dít , nee Hy, Hy is die stem van die HERE.

Waarom is ons dan bang, bekommerd, as die baie mense-woorde teen ons weergalm – in die wêreld, in die vergaderings, in die dwaal-woorde, in tye van kerklike afval waarin mensewoorde oorheers?

Die Éen Woord is ook genoeg teen al ons kommer en sorge, al ons trane en verdriet, want die Één Woord is ‘n Almagswoord, is ‘n troos-woord so oneindig heerlik, so kragtig, so sterk.

  • Met die Éen Woord sal die HERE sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede. (Ps 29:11)
  • Met die Éen Woord sal die HERE vrede op aarde vrede gee vir die volk wat na die Één Woord luister deur sy genade. (Luk 2:14)

Die HEER se woord is skeppingsmagtig

wat lewe uit die dood gebied.

Hy spreek – dit staan daar lewenskragtig,

Hy roep net en dit het geskied.

Nasies en tiranne / smee verniet hul planne

in die vlam van haat.

Hy wat groot van mag is, / weet wat daar bedag is

en verbreek hul raad. (Totius, Psalm 33:5)

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s