Twee steunpilare vir die kerk in die storm: God se sterkte en sy verbondsliefde.

In Psalm 62:12-13 jubel Dawid: Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het:

  1. dat die sterkte aan God behoort,
  2. en aan U, o Here, behoort die goedertierenheid

Die tyd waarin Dawid hierdie Psalm gedig het, was ‘n stormagtige tyd. Rondom hom het die branders van die rewolusie van Absalom geslaan. Dit was geen gewone opstand nie, maar ‘n opstand teen Christus. Dawid het immers Christus afgebeeld. Dit is die groot stryd van alle eeue. Ook ons bevind ons midde-in die tornado, want in Psalm 2:1-3 word die hele wêreldgeskiedenis saamgevat in die stryd van die volke, nasies en konings teen die HERE en sy Gesalfde, Christus: Laat ons die HERE en sy Christus se bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

Tog is Dawid nie onrustig nie. Inteendeel, innerlik beleef hy – te midde van en ondanks die storm – heerlike rus. Hy vind die rus in God: Ja, – voorwaar, 6x in die Psalm -, my siel is stil tot God; van Hom is my heil.

Ons kan vers 12-13 so saamvat:

  1. Dawid vind sy rus in die spreke, in die Woord van God. Dit moet ons leer hoe belangrik die Woord en die prediking van die Woord ook vir ons is.
  2. Dawid vind sy rus in die wat die HERE van Homself in sy Woord sê: God is sterk, die Here is goedertieren (verbondsliefde). Ons moet weet Wie en Wat God vir ons is.

In my ondersoek van die Psalms het ek tot die ontdekking gekom dat hierdie twee woorde, sterkte en verbondsliefde, dikwels saam voorkom (vgl. o.a. Psalm 63:2-3, die Psalm wat direk op ons Psalm volg!).

God se sterkte gee aan sy volk heerlike sekuriteit: die HERE is ‘n sterk toring teen die vyand (Ps 61:4) en ‘n sterk rots (Ps 62: 8). In die Nuwe Testament (Mt 28:18-20) sê Jesus vir sy kerk: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Met daardie Woord, wat sê hoe magtig Hy is, stuur Hy sy kerk die storm in. Daarbý beloof Hy ook: En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen (=voorwaar!). En in Efesiërs 6:10 vermaan Paulus ons: Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Ook in die Nuwe Testament hoor ons van die HERE se verbondsliefde. Dit sien ons in Christus: … en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade (verbondsliefde) en waarheid. Daar is geen groter bewys van God se verbondsliefde as Christus nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Joh 3:16)

In sy verklaring van Psalm 62:12-13 sê Calvyn van die sterkte en verbondsliefde van die HERE: Dit is nie sonder rede dat God se mag en sy liefde saamgevoeg word nie. Dit is die twee vlerke waarmee ons opwaarts na God toe gehef word. Dit is ook twee sterk steunpilare. As ons met ons hele gewig daarop steun, sal geen storm ons laat omkom nie.

Calvyn gaan vêrder: Waarvoor sal ons bang wees, as hierdie sterk God ons onder sy vlerke hou? Met sy verborge mag hou Hy die goddelose en die Satan met sterk bande vas. Boonop is sy verbondsliefde altyd daar vir alle gelowiges.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s