Homoseksuele: ware liefde, heerlike hoop en sekere verlossing in die Evangelie alleen

1. Die oordeel van God oor homoseksuele: onregverdiges sal nie die koninkryk van God beërwe nie

Dit is ‘n baie ernstige Woord, die woorde van 1 Korinthiërs 6:9-10: ¶ Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete (homoseksuele) of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.

Tweemaal word gesê dat hulle – onregverdiges, homoseksuele, ens – nié die koninkryk van God sal beërwe nie. Die herhaling beklemtoon des te sterker die erns van die saak.

In 1 Korinthiërs 6:9 en 10 sien ons in ‘n hoe ‘n ernstige lig God homoseksualisme sien. Hy spreek sy oordeel daaroor uit: Hulle sal die koninkryk van God nie beërwe nie.

Paulus begin vers 10 met ‘n verwyt: Of weet julle nie …? Daarmee wil hy sê: Julle kon dit geweet het.

Hoé kon hulle dit geweet het? Die antwoord is baie eenvoudig: Dit staan in die Bybel. Paulus gaan uit van die gesag en die betroubaarheid van die Woord van die Ou Testament, van tekste soos Genesis 19:5 Levitikus 18:22 en 20:13 en Rigters 19:22. Daar kan geen enkele twyfel oor die erns van die sonde van homoseksualiteit wees nie.

Onregverdiges is mense wat voor God in skuld staan, wat onder die mag van die sonde is en wat die koninkryk van God nie beërwe nie. Hoereerders, egbrekers, homoseksuele – hulle is almal onregverdiges.

Moenie dwaal nie! Beter vertaal: Moenie mislei word nie. Mense wat sê dat homoseksualisme nie sonde is nie en nie die oordeel van God verdien nie, mislei homoseksuele.

2. Die wonder van die verlede tyd: dit wás sommig van julle

In vers 11 begin Paulus met die woorde: En dit wás sommige van julle.

Dit is baie opvallend dat dit in die verlede tyd staan: wás!
Hierdie mense wás onregverdiges, wás diewe, wás egbrekers, wás homoseksuele. Hulle wás uitgesluit uit die koninkryk van God.

Maar – in hierdie doodsituasie van hulle het daar ‘n verandering gekom: hulle was nie meer onregverdiges, nie meer homoseksuele nie, nie meer uitgesluit uit die koninkryk van God nie.

3. Wat die wending gebring het: die drie-dubbele maar van die Evangelie

Vers 11 wys wat die wending gebring het: “… maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.”

Driemaal staan daar die woord maar:

 1. maar julle het jul laat afwas,
 2. maar julle is geheilig,
 3. maar julle is geregverdig.

Die maar word driemaal herhaal om die groot belangrikheid van die afwas, die geheilig en die geregverdig sterk te benadruk.

Aan die einde van die vers staan daar: in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. Dit moet ons lees by elkeen van daardie drie maar’s:

 1. maar julle het jul laat afwas in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God,
 2. maar julle is geheilig: in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God,
 3. maar julle is geregverdig: in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

Deur die maar van God se genade – in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God – was hierdie mense van Korinte nie meer wat hulle was nie. God die Vader het deur die Here Jesus en sy Gees die omwenteling gebring.

Ons moet raaksien dat hier niks staan van wat mense, onregverdiges, diewe, homoseksuele gedoen het nie. Daar is net spake van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

By hierdie drie maar’s wil ek kortliks stilstaan, by die afwas, die geheilig en die geregverdig wil ek kortliks stilstaan:

 1. Julle het julle laat afwas: Dit sien op hulle doop, maar vanselfsprekend ook op dit wat die doop afbeeld: Deur die doop is hulle skuld deur die bloed van Christus afgewas; deur die doop het hulle deelgekry aan die afsterf van die ou mens (die ou mens = die dief-mens, die owerspeler-mens, die homoseksueel-mens) en het hulle deelgekry aan die opstanding van die nuwe mens.

Die tweede en derde maar – maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig – , moet ons sien as nadere verklaring van die afwassing:

 1. Maar julle is geheilig. Deur die krag van die kruis en opstanding van die Here Jesus is julle geheilig, is julle afgesonder vir God, is julle geplaas onder die genadeheerskappy van die Here Jesus, het julle nuwe mense geword.
 2. Maar julle is geregverdig. Skoongewas van julle sondeskuld, van julle onregverdigheid. Onregverdiges is geregverdig.

4. Hoe jy deelkry aan die drie-dubbele evangeliewonder

Ons moet goed verstaan: Ons kry nie outomaties deel aan die afwas, heiliging en regverdiging nie, maar in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God:

 1. In die Naam van die Here Jesus beteken: deur hulle geloofsverbondenheid aan die Naam (die verlossingswerk) van die Here Jesus. Deur hulle geloofsverbondenheid aan die Naam is hulle afgewas, is hulle geheilig, is hulle geregverdig.
 2. Die Gees van God die Vader pas toe wat Christus bewerk het: die afwas, heiliging, regverdiging. Die Heilige Gees skep die geloof in die Naam. Dit doen Hy deur die Naam van die Here Jeus, deur die krag van sy verlossingswerk.

5. Ware liefde, hoop en verlossing in die Evangelie alleen

Vandag is daar uiteenlopende antwoorde in kerke op die vraagstuk van homoseksualisme.

Daar is herders, kerke, wat sê en besluit: Ons moet vol liefde en deerenis jeens die homoseksuele wees. Die liefde en deerenis bestaan dan in die ontkenning dat homoseksualiteit sonde is en dat hulle maar in die ampte toegelaat mag word.

Hulle maak asof hulle vol liefde jeens die homoseksuele is.

Dit is egter ‘n liefdelose besluit en opvatting:

 • Dit is ‘n liefdelose besluit, want dit laat hierdie mense in sonde voortleef en uiteindelik sterf onder die oordeel van God.
 • Dit is ‘n liefdelose besluit, want dit wys homoseksuele nie op die enigste uitweg nie: die drie-dubbele maar van die Evangelie.
 • Dit is ‘n mensgemaakte oplossing en ‘n mensgemaakte “verlossing”.

Nog erger:

 • Dit is ‘n besluit wat die gesag van die Woord verwerp, onder andere die Woord van 1 Korintiërs 6:9-11.
 • Die hoogste en heerlikste bewys van God se liefde, die kruis en opstanding van ons Here Jesus, word nie verkondig nie. Dit word nie gepreek as die heel enigste oplossing nie.

Hierdie kerkleiers wéét van al die tekste in die Bybel, maar hulle wil nie buig onder die gesag daarvan nie. Hulle mislei mense.

‘n Ander standpunt stel weer: Volgens die gedragswetenskappe is die homoseksuele oriëntering van kern- of egte homoseksueles nie veranderbaar nie. Hierdie oriëntasie is geleë in ‘n bepaalde verlies in die ontwikkelingsfases gedurende die kinderjare. Die kerk behoort met Christelike liefde en pastorale deernis die persoon met ‘n homoseksuele oriëntasie te begelei om hierdie verlies te verstaan en te verwerk. Die homoseksuele persoon het nie gekies om so ‘n oriëntasie te hê nie, maar kan kies wat om daarmee te maak.

Die homoseksuele oriëntering van kern- of egte homoseksueles nie veranderbaar nie? Die Bybel leer iets anders as die gedragswetenskappe: Hulle wás homoseksuele, hulle wás onregverdiges, maar dit is hulle nie meer nie. Die evangelie verlos ons van ons neigings (oriëntasie) om God en ons naaste te haat (vergelyk wat die Heidelbergse Kategismus in vraag en antwoord 5 sê).

Romeine 1:16 leer immers dat die evangelie’n krag van God is tot redding vir elkeen wat glo.

Geen duiwel of sonde is te sterk vir Hom nie, geen skuld te groot nie.

Die evangelie – dít is liefde, dít gee hoop, dít skenk sekerheid, dít is ook homoseksuele se heel enigste troos in lewe en in sterwe. Dit mag hulle wéét op grond van God se almagtige, gesagvolle, betroubare evangelie! Dit is ‘n almagsevangelie!

Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red (1 Tim 1:15).

O, die heerlike driedubbele maar van die Evangelie!

3 thoughts on “Homoseksuele: ware liefde, heerlike hoop en sekere verlossing in die Evangelie alleen

 1. Ai Dr Bogaards, dit staan so eenvoudig daar, selfs vir my as teologiese leek.
  Waarop baseer die mense dan hul standpunt waarmee hulle die homoseksuele na die verderf lei?

  Dit was vir my treurig dat die verklarings na die NGK se besluit (meesal op RSG) almal gepraat het van menseregte, menswaardigheid ens. Die Here en sy Woord het geen melding gehaal nie.

  Groete
  Dirk

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s