Weet jy wat dit beteken: verootmoediging of boete?

Die GKSA is opgeroep tot verootmoediging eerskomende Sondag.

Weet ons nog wat boete of verootmoediging is?

  • Waaragtige boetedoening of verootmoediging is baie meer as maar net skuldbelydenis, klaag oor jou sonde.
  • Waaragtige boete is om my met jou berg van sondeskuld na Christus toe te gaan.
  • Waaragtige boete is om met jou verslawing aan die sonde na Christus toe te gaan om verlos te word van die sondemag.

In die boek van die Psalms staan daar sewe Psalms wat bekendstaan as Boetpsalms. Dit is Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, en 143.

Ek wil net ‘n paar kort opmerkings oor Psalm 51 maak. Aan die hand van die Boetpsalm wil ek u wys wat egte boete is.

Aan die begin staan die woorde: toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het.

Hierdie woorde sê vir ons wanneer hierdie Psalm gedig is. Die agtergrond is die hartseer geskiedenis van Dawid se sonde met Batseba en – sy gebrek aan boetvaardigheid. Hy kon nie, wou nie tot verootmoediging, tot boete kom nie. Hy het geswyg soos die graf – dood in die misdade en sonde.

Maar veral leer hierdie woorde ons hoe Dawid wél tot verootmoediging gekom het: net deur die Woord van die Godsgesant Natan.

  • Die Woord is die geboortebed van Psalm 51;
  • die Woord is die oorsprong van Dawid se wedergeboorte, sy opstanding uit die dood van die sonde;
  • … en daardie Woord is krag van die kruis en opstanding van Christus.

Dat Dawid tot egte boete kon kom, is net Sola Scriptura, deur die Woord alleen.

Die heel eerste woord in hierdie Psalm is: genadeWees my genadig. Sola Gratia – deur genade alleen. En soos een kommentaar so baie treffend en raak sê: in elke vers spring die genade ons tegemoet.

Deur die krag van die Woord van Christus skreeu Dawid om genade. Die Woord bekeer hom – tot God se genade. Want dit is egte bekering: bekering tot God se genade. Bekering is om heeltemal af te sien van jou eie kragte en werke en om jou toevlug tot God se genade te neem.

En God se genade is altyd en altyd: … sy genade in Christus.

Wie om genade roep, skreeu tot God en roep en bely uit die diepte van sy hart: net Christus alleen kan my red van die berge van sondeskuld en die doodsmag van die sonde. Deur Christus alleen.

En heeltemal net Hy alleen. Want wat kan ‘n dooie tog bydra tot sy eie lewendmaking!

En dan word God se genade in Christus in die Boetpsalm ontvou:

  • Tot by vers 12 gaan dit oor die verlossing van sondeskuld deur die bloed van Christus.
  • Vanaf vers 13 word daar gehandel oor ons nuwe lewenswandel deur Christus se oorwinning van die sondemag.

Net God kan die skuld wegneem: Was U my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig U my van my sonde. Maar Hy doen dit dan ook heeltemal! … Neem, drink almal daaruit; gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus ons reinig van al ons sondes.

Net God kan ons van sondemag verlos: Skep vir my ‘n rein hart. Skep – dieselfde woord as wat in Genesis 1 vir God se skepping uit niks deur sy Woord alleen gebruik word. In dooie harte waarin daar géén boete, géén berou, géén roep om genade is nie – uit niks skep Hy deur sy Seun nuwe lewe, egte verootmoediging.

Ek vra weer: Wat is boete? Ons sou dit geweet het as ons ‘n meer noukeurige vertaling van die Kategismus gehad het. In vraag 88 word gevra: Waarin bestaan die ware boete of bekering van die mens? Boete en bekering is dieselfde. En die antwoord lui: In die afsterf van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens.

En die afsterf van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens het alles te make met die kruis en die opstanding – die Woord. Aan die kruis is ons ou mens gedood in die dood van Christus. En toe Jesus opgestaan het uit die graf, het ons opgestaan saam met Hom in ‘n nuwe lewe.

Boete is om met jou hulpeloosheid en magteloosheid, met jou onboetvaardigheid, met jou ntotale en absolute onvermoeë tot boete, na Christus toe te gaan. En daar – by Hom – daar kom jy tot boete.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s