(4) Die Psalms van Christus

Die Psalms van Christus óók bedoel vir die kerk van die Nuwe Testament (2)

020217_1300_4DiePsalms1.jpg

Daar is ‘n on-Skriftuurlike opvatting wat daarvan uitgaan dat die Psalms Joodse liedere is, wat net vir die Jode bedoel is en dat net die Jode daarin aangespreek is. Later in die Nuwe Testament – so meen hierdie verklaarders – is dit ook toegepas en betrek op ons en ons tyd, maar dit was nie oorspronklik so bedoel nie. Ons moet die Psalms daarom lees en verstaan soos die eerste lesers dit verstaan het.

1 Petrus 1:10-12 weerlê hierdie opvatting. Petrus laat sien: Die profete het ook óns met hulle profesie-op die oog gehad – nie maar net die eerste lesers nie. Want, skryf Petrus: Hulle het geprofeteer oor die genade wat vir ons bestem is (v 10); hulle het vir ons dié dinge bedien (v 12).

Dit het hulle nie uit hulle eie geweet nie. Dit is deur die Gees van Christus aan hulle geopenbaar dat hulle vir ons dié dinge bedien. Hulle het dus op grond van Goddelike gesag en Goddelike openbaring geweet: Hulle profesieë is vir die kerk tot in die verre toekoms bedoel is en nie net vir die kerk van hulle tyd nie.

Hier word verder duidelik geleer dat hulle woord nie hulle eie was nie, maar die van die Gees van Christus: Die Gees van Christus wat in hulle was … het (in die profete van die Psalms en ander boeke) getuig. Daarmee word ‘n uiters belangrike Skrifverklaringsbeginsel gegee: Dit gaan in die Boeke van die Ou Testament nie oor wat mense verstaan of dink of bedoel nie, maar dit gaan oor
die bedoeling van die Gees van Christus
.

Die Gees van Christus – sien julle dat Christus deur sy Gees in die Woord van die profete aan die Woord was en is.

Dit is ook belangrik om te hoor wat van die inhoud van die profete se profesieë gesê word: Die Gees van Christus wat in hulle was … het vooruit (in die profete van die Psalms en ander boeke) getuig … Waarvan? Van die lyding wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Christus was die hoofinhoud van hulle Geskrifte (Matthew Henry). Toe alreeds. Dit is al vooruit getuig dat Christus sou ly, ja, reeds in die Ou Testament.

Calvyn sê dit so mooi: Die profete het die tafel gedek, sodat ander (ons) later van die voedsel kon eet. Die profete het inderdaad deur die geloof die dinge (aangaande Christus) geproe, wat die Here deur hulle hand aan ons voorgesit het om te nuttig; en hulle het ook deel gehad aan Christus as die ware voedsel van hulle siele. Hulle het egter nog nie die volkome vervulling daarvan gesien nie – die vleeswording en lyding van Christus.

In navolging van hierdie Woord bely ons in die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 3: God het deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (die profete en apostels) beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel (kursivering van my).

1 Petrus 1:10-12 gee vir ons ‘n Skrifverklaringsbeginsel hoe ons die Psalms vandag moet verstaan, ‘n Skrif-leesreël hoe ons dit moet lees, ‘n Skrif-sangriglyn hoe ons dit moet sing: as getuienis van die Gees van Christus vir ons.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s