Argief

Aandag alle intekenaars en besoekers

My blog gaan binnekort van hieraf na http://www.enigstetroos.co.za verskuif – dus nie meer .com nie, maar .co.za. U sal my nuwe blog by http://www.enigstetroos.co.za onder Blogskrywes vind. U kan links onderaan die blad inteken. Inteken beteken: U sal per e-pos ‘n kennisgewing kry, sodra daar ‘n nuwe bydrae gelaai word.

http://www.enigstetroos.co.za is boonop meer as ‘n blog. Dit is ook my nuwe webblad, waar u artikels van my oor die Psalms, die Heidelbergse Kategismus, Kohlbrugge, Bybelvertaling en preke in PDF kan aflaai.

Ek begin reeds op die nuwe blog en webtuiste publiseer.

Bibleworks and Accordance

Some time ago BibleWorks broke the very sad news that they will no longer develop the program.

BibleWorks has always been a very special program for me with very powerful functions.

The good news is that the magnificent program Accordance is doing two things to assist BibleWorks users:

1. There are special, very good offers for BibleWorks users who wish to switch over to Accordance. It is well worth making use of these offers.

2. They have also already started taking over some of the functions offered by BibleWorks which makes the transition to Accordance attractive and well worthwhile for Bibleworks users.

I have been using Accordance for several years. As with Logos one can purchase various books and commentaries. Accordance, however, is much faster and much more user-friendly than Logos. It is not nearly as heavy on computer resources as Logos. Moving around from one function to another or between books is lightning fast.

Accordance is, without a doubt, my number one Bible program. It is a treasure!

1. Go to http://bit.ly/2JN7x56 to have a look at Accordance.

2. Here you wil find the crossover (transition) packages for BibleWorks users: http://bit.ly/2t5LY5v.

3. You can download the free “Accordance Lite” version at this address to get a feel for the capabilities of the program: http://bit.ly/2JZY49O.

Accordance nou my nommer een Bybelprogram

‘n Tyd gelede het die Bybelprogram Bibleworks die treurige nuus bekendgemaak, dat hulle nie meer verder gaan met die program nie. Bibleworks was altyd my gunsteling Bybelprogram.

Die goeie nuus is dat die skitterende program Accordance 2 dinge doen om gebruikers van Bibleworks tegemoet te kom:

1. daar is spesiale, baie goeie aanbiedings vir gebruikers van Bibleworks, wat die oorgang na Accordance wil maak. Dit is deur en deur die moeite werd om daarvan gebruik te maak;

2. verder het Accordance reeds begin om funksies van Bibleworks oor te neem, wat die oorgang na Accordance maklik en aantreklik maak.

Ek gebruik Accordance al ‘n hele paar jaar. Soos in die geval van Logos kan verskillende boeke en komentare aangekoop word. Accordance is egter baie vinniger en baie meer gebruikersvriendelik as Logos. Dit is ook nie naasteby so swaar op ‘n rekenaar as Logos nie.

Accordance is nou my nommer een Bybelprogram.

1. Gaan kyk na Accordance by http://bit.ly/2JN7x56.

2. Hier sal u die oorgangspakkete vir gebruikers van Bibleworks kan bekyk: http://bit.ly/2t5LY5v

3. Hier kan u ‘n gratis Accordance Lite Version aflaai om u ‘n gevoel te gee hoe hierdie program werk en lyk: http://bit.ly/2JZY49O