Aandag alle intekenaars en besoekers

My blog gaan binnekort van hieraf na http://www.enigstetroos.co.za verskuif – dus nie meer .com nie, maar .co.za. U sal my nuwe blog by http://www.enigstetroos.co.za onder Blogskrywes vind. U kan links onderaan die blad inteken. Inteken beteken: U sal per e-pos ‘n kennisgewing kry, sodra daar ‘n nuwe bydrae gelaai word.

http://www.enigstetroos.co.za is boonop meer as ‘n blog. Dit is ook my nuwe webblad, waar u artikels van my oor die Psalms, die Heidelbergse Kategismus, Kohlbrugge, Bybelvertaling en preke in PDF kan aflaai.

Ek begin reeds op die nuwe blog en webtuiste publiseer.

(28) Die Psalms van Christus

Psalm 6 (3): Vir my is die lewe Christus

KLIEK HIER om ‘n samevattende PDF-dokument van ALLE oordenkings van die Psalms af te laai

Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. (Fil 1:21) Met hierdie woord sê Paulus wat vir hom die sin van sy lewe, die doel van sy bestaan was: Christus, om Hom te verheerlik, om God te prys vir sy werk in sy Seun.

Dit is ook presies waaroor dit vir Dawid in Psalm 6 vers 5 tot 6 gaan: Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil. Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?

Kom ons luister daarom saam met aandag na hierdie woorde van Dawid in vers 5 en 6.

Red, verlos my HERE, sê Dawid om u goedertierenheid ontwil. Ek wil dit liewer so vertaal: ter wille van  u genadige verbondsliefde. Die ter wille van dui die doel aan waarom die HERE hom moet red. As die HERE hom red, sal dit dien tot verheerliking en lofprysing van die HERE.

Daarom wil hy ook bly leef: om dit te kan doen. Red, verlos my sodat (ter wille van = met die doel dat) ek u goedertierenheid kan gedink en u kan loof daarvoor.

Met die wantwant in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk? – gee hy die rede aan hoekom hy wil bly leef en nié wil sterf nie: want as hy in die graf is, kan hy nie meer in die kerk kom nie, as hy sterf, kan hy nie meer daar in die vergadering van die lewendes God loof vir sy genadige verbondsliefde nie.

HERE, as U my red, kan ek u goedertierenheid verkondig, soos dit gestalte vind in my redding.

Daar is geen beter kommentaar op die Bybel en ook op hierdie gedeelte nie as die Skrif self nie. Ek dink veral aan Psalm 9:14-15. Daar bid Dawid: Wees my genadig, HERE, aanskou my ellende vanweë my haters, U wat my verhef uit die poorte van die dood; sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil.

Hoor u dit in Psalm 9? Daarom verlos die HERE Dawid uit die poorte van die dood, sodat hy al die roemryke dade van die HERE kan vertel en in die poore van Sion kan juig oor sy verlossing.

Dit is mos presies waarom Paulus ook nog in die lewe wou bly, ter wille van Christus se lof in die kerk van Filippi: … as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid in die gemeente (Fil 1:22), sodat Christus … groot gemaak sal word in my liggaam, dit wil sê ook in my lewe (Fil 1:20).

 

Bibleworks and Accordance

Some time ago BibleWorks broke the very sad news that they will no longer develop the program.

BibleWorks has always been a very special program for me with very powerful functions.

The good news is that the magnificent program Accordance is doing two things to assist BibleWorks users:

1. There are special, very good offers for BibleWorks users who wish to switch over to Accordance. It is well worth making use of these offers.

2. They have also already started taking over some of the functions offered by BibleWorks which makes the transition to Accordance attractive and well worthwhile for Bibleworks users.

I have been using Accordance for several years. As with Logos one can purchase various books and commentaries. Accordance, however, is much faster and much more user-friendly than Logos. It is not nearly as heavy on computer resources as Logos. Moving around from one function to another or between books is lightning fast.

Accordance is, without a doubt, my number one Bible program. It is a treasure!

1. Go to http://bit.ly/2JN7x56 to have a look at Accordance.

2. Here you wil find the crossover (transition) packages for BibleWorks users: http://bit.ly/2t5LY5v.

3. You can download the free “Accordance Lite” version at this address to get a feel for the capabilities of the program: http://bit.ly/2JZY49O.