Ek is ‘n onheilige heilige

Daar is ‘n baie mooi boek oor Kohlbrugge geskryf: Die onheilige heilige.

Hierdie titel vat nie net Kohlbrugge se teologie saam nie, maar die leer van die Bybel en die lewe van elke gelowige:

  • ons is onheilig in onsself,
  • maar ge-heilig in Christus.

Dit is presies wat ons bely in ons Heidelbergse Kategismus:

  • In die eerste deel oor ons ellende word gevra (v/a 5): Kan jy die eis van volmaakte liefde van die wet (= heilig wees) alles ten volle onderhou? Dan lui die antwoord van die gelowige: Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat (van nature soos ek deur die sondeval geword het ‘n onheilige).
  • In vraag 60 ( in die deel oor ons verlossing) word gevra: Hoe is jy regverdig voor God? Dan lui die antwoord: Alleen deur ‘n ware geloof in Jesus Christus; só dat al klaag my gewete my ook aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en geeneen daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurigdeur tot alle boosheid geneig is, God my nogtans, sonder enige verdienste aan my kant, uit louter genade die volkome voldoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk en toereken, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie (asof ek nooit onheilig was nie), ja, asof ek self alle gehoorsaamheid (heilig-wees) volbring het wat Christus vir my volbring het, vir sover ek dié weldaad met ‘n gelowige hart aanneem.

En nou ekself:

As ek terugkyk op my lewe, sien ek net onheiligheid. Dit is vir my ‘n ontnugterende en hartseer werklikheid. Ek gaan ‘n baie moeilike, maar – deur die Here se genade in dié Heilige, in Christus, om m‎‎y ontwil – ‘n goeie tyd deur in my lewe.

Ek is so baie dankbaar dat die geskiedenis van Dawid in die Bybel staan. Ek is so ontsettend bly oor Psalm 51 en 32, want daarin sien ek myself, ja, myself!

Dit is om my, om my ontwil opgeteken.

  • In Psalm 51 bely Dawid – en ék – sy onheiligheid. Maar in daardie Psalm bid Dawid ook dat die HERE hom sal heilig: Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde (my onheiligheid). Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my (vv 3-5). Kyk net hoe Dawid die ék beklemtoon. En ek.
  • In Psalm 32 bely Dawid – en ék – sy heiligheid in Christus: Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie (vv 1,2).

Ek is so bly, so dankbaar dat Psalm 51 en 32 in die Bybel staan. Die HERE het dit ook vir my, om my ontwil gedoen om my te leer:

Daar is genade, hoop ook vir so ‘n groot onheilige soos ek.

Ek eindig met vraag en antwoord 115, wat onheiliges soos ek dryf na die Een Heilige in Wie alleen ek geheilig is en word:

  • 115. Vr. Waarom laat God die tien gebooie dan so skerp vir ons verkondig as tog niemand dit in hierdie lewe kan onderhou nie?
  • Antw. Eerstelik, dat ons ons lewe lank ons sondige aard hoe langer hoe meer sal leer ken en des te begeriger mag wees om die vergewing van die sondes en die geregtigheid in Christus te soek. Dan ook, dat ons sonder ophou ons sal beywer en God sal bid om die genade van die Heilige Gees, sodat ons hoe langer hoe meer na die ewebeeld van God vernuut mag word, totdat ons hierdie volkomendheid wat ons voorgehou word, ná hierdie lewe bereik.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s