Johannes die Doper se lang wysvinger: die Ou Testament

In die dorp Colmar in Frankryk staan die wêreldberoemde Isenheimer-altaar van Matthias Grünewald (1460-1528). In die groot middelstuk ( sien Afbeelding 1) staan Johannes de Doper in ‘n boetekleed. Met sy ekstra lang wysvinger wys Johannes na die gekruisigde Christus. Op die skildery staan verder die woorde: Illum oportet crescere, me autem minui (Hy moet meer word, maar ek minder – Johannes 3 : 30). Matthias Grünewald (1460-1528) word tereg ‘n voor-reformatoriese skilder genoem. Weens sy reformatoriese gesindheid – hy het geskrifte van Luther besit – , moes hy vlug. Afbeelding 1: die lang wysvinger van Johannes die Doper (Matthias Grünewald): https://ahbogaards.files.wordpress.com/2015/03/johannesgrunenwald2.jpg Baie kunstenaars het afbeeldings gemaak van die wysvinger van Johannes die Doper, onder ander Leonardo da Vinci (sien Afbeelding 2). Afbeelding 2: Die wysende vinger van Johannes de Doper (Leonardo Da Vinci): https://ahbogaards.files.wordpress.com/2015/03/johannesdavinci.jpg In Johannes 1:29 hoor ons dat Jesus na Johannes die Doper toe kom. Wanneer Johannes Hom sien, sê hy: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Letterlik staan daar: Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Met die kyk keer Johannes die Doper die aandag heeltemal van homself af weg en wys – as ’t ware met die wysvinger – na die Lam van God: kyk, kyk dáár! Iemand het op ’n keer in ’n preek gesê: Die Ou Testament is die lang wysvinger van Johannes die Doper: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Die woorde die Lam van God kom ook uit die Ou Testament, uit Jesaja 53:7:  Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Daardie gedeelte van Jesaja begin juis met die troosboodskap van hoofstuk 40 en daarby die aankondiging van die koms van Johannes die Doper: ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! En wat roep die stem? Dáár, dáár is die Lam van Jesaja 53, die troos van Jesaja 40:1, Hy wat ons sondeskuld betaal (40:2). Die Ou Testament is die groot wysvinger van God Sélf na die Christus toe: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Al die offers, die paaslam, Dawid – dit is soveel wysvingers van God, wat heen wys na Christus. Vandag wil geleerdes die Ou Testament los van die Nuwe lees en sogenaamd op sy eie waardeer. Hulle sê: die Ou Testament het ook ’n waarde op sigself. Daarom sal hulle byvoorbeeld van Psalm 110 sê: dit verwys eerstens na Dawid en dan kan dit deurgetrek word na Christus toe of word dit deur die Nuwe Testament deurgetrek na Christus toe. Dawid, Salomo moet meer word – dit is die roep van Ou Testamentici in ons tyd. Maar wat sou Dawid van so ‘n opvatting gesê of gedink het? Hy sou sekerlik in die gees van Johannes geantwoord het: ek is maar net ’n klein wysvinger, wat heenwys na oneindig veel meer: na my Here, na Hom wat moet kom. Hy moet meer word, maar ek minder. (Johannes 3 : 30) Dawid wys weg, heeltemal weg van homself na die Een wat sou kom: kyk, kyk dáár! Johannes se kyk dáár is ’n les in die verstaan van die Ou Testament. Die les is dít: die figure, persone, offers, simbole, is nie iets op hulself nie, maar dit wys na die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Hulle moet minder word en die Lam meer; hulle moet in die agtergrond verdwyn en die Lam moet ons volle aandag kry in Ou Testament en in Nuwe Testament. Dit is dwaas om, wanneer Johannes na Christus wys, op hom te konsentreer of om oor Johannes se vinger te teologiseer. Die vinger is niks nie, maar Hý na Wie die vinger wys. Die hele Ou Testament is een groot roep: Hy moet meer word, maar ek minder. (Johannes 3 : 30) In Johannes 1:20 hoor ons die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en Leviete gestuur het om hom te vra: Wie is u? En dan skrywe die Evangelie van Johannes: En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken: Ek is nie die Christus nie. En Dawid het erken nie ontken nie, maar het erken: hy, Dawid, is nie die Christus nie (Hand 2:30). Dawid het gewéét: Hý is veel groter as ek, Hý is my Here. (Psalm 110:1; vgl. Matteus 22:41-46) Op ’n stadium toe hy in die tronk was, het Johannes begin twyfel of Jesus die Een is wat sou kom. Daarom het Johannes twee van sy dissipels na Jesus toe stuur met die vraag of Hy die Een is wat sou kom. Daarop antwoord Jesus Johannes deur Johannes te wys op een van die vele wysvingers in die Ou Testament, want ons lees in Lukas 7:19-23: En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord (die twee dissipels van Johannes) en sê vir hulle: Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie. Onder andere Psalm 146:8 sê immers: Die HERE open die oë van die blindes. Só neem Jesus Johannes se twyfel weg: deur hom op een van die wysvingers van die Ou Testament te wys!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s