Begrafnispreek Psalm 9: die twee poorte

Skriflesing: Psalm 9

Teksverse: Psalm 9:14,15 & 10:14

Psalms: 42:1,5 & 146:1,3

1 Inleiding

Vir amper ‘n jaar en ‘n half het ons ontslape X voor die poorte van die dood gelê. Dit was ‘n oneindig moeilike tyd vir u almal.

Maar toe is X, ‘n paar dae gelede, opgetel by die poorte van die dood en gedra deur die poorte van die heerlikheid – deur die Here Self.

Só mag ons as gelowiges vandag na X se sterwe kyk. Dit is ‘n heerlik troos as ons dit so mag sien: in die lig van die sterwe en opstanding van Christus, ons enigste troos in lewe én in sterwe.

  1. Die onwankelbare fondament van die gebed.
  2. Gered uit die poorte van die dood en tot
  3. in die poorte van die heerlikheid

2.1 Die onwankelbare fondament van die gebed

In Psalm 9 bevind Dawid hom in doods-nood vanweë sy vyande. Maar Dawid het ook geweet waarheen om te gaan met sy nood. In ons teks (14) bid Dawid: Wees my genadig, HERE

Luther noem party tekste in die Bybel klein Bybeltjies, omdat daardie tekste kort en kragtig die hele hart van die Evangelie saamvat. So kan ons ook hierdie gebed van Dawid ‘n klein Gebedeboek noem. Dit vat kort en kragtig die diepste kern van die gebed saam. Wees my genadig, HERE … In Nuwe Testamentiese woorde vertaal, is dit: Verhoor ons om Christus wil.

Wees my genadig, HERE … kort, ‘n kort gebed, ‘n kort leer. Maar dit is ‘n trap, ‘n leer wat tot in die hemel reik. Met hierdie gebed in die Naam van Christus kom ons tot by God. En nie net dit nie. Daarin lê ook die sekerheid dat God ons sal verhoor. In al ons nood, in al ons dood, in al ons hartseer. Met so ‘n gebed tree Christus Self vir ons in.

In die volgende woorde word hierdie troosryke genade uitgespel:

  1. U wat my verhef uit die poorte van die dood;
  2. sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil.
  3. Eers hoor ons van poorte van die dood en dan
  4. van die poorte van die Nuwe Jerusalem, Sion.

Twee maal poorte … By hierdie twee Evangelie-wonders wil ek verder stilstaan. Dawid sê eerstens:

2.2 God het hom gered uit die poorte van die dood

So dodelik-ernstig, so tot-die-dood-toe-kritiek was die bedreiging vir Dawid, dat hy hom bevind het in die poorte van die dood. Sy nood was doods-nood, sterwens-nood. Kan dit erger, kan dit swaarder wees?

En ons weet: Geen mens kan ons help as dit by die dood kom nie. Geen mensehande is sterk genoeg om ons uit die kake van die doderyk te verlos nie.

Maar Dawid het ervaar: geen nood is vir God te groot nie. Die HERE is sterker selfs as die dood.

Dawid vertel ons hoé die HERE hom gered het. En hy het hierdie verlossing opgeteken, sodat ons in die aangesig van die dood ons deur hierdie verlossingsgeskiedenis sal laat bemoedig. Hy vertel: U het my verhef uit die poorte van die dood. Toe Dawid daar in die poorte van die dood gelê het, was die hande van die HERE daar; daardie hande het hom opgetel uit die poorte van die dood.

En as Nuwe Testamentiese gelowiges weet u: Dit is ‘n afskaduwing van die sterwe en opstanding van Christus. Hy het nie net voor die poorte van die doderyk gelê nie, maar – Hy het daarin gegaan. Maar God het Hom verhef uit die dood. Jesus het opgestaan en ons saam met Hom. Hy het die dood vernietig deur sy verlossing (2 Tim 1:10). En ons het deel daaraan. Want Efesiërs 2:4-6 jubel: God, wat ryk is in genade, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, … lewend gemaak saam met Christus en saam opgewek.

Christus is die hand van God, wat ons verhef uit die poorte van die dood.

Daarom sê ons Here Jesus ook vir Petrus: die poorte van die doderyk sal die kerk, die poorte van die doderyk sal God se kinders nie oorweldig nie. (Mt 16:18)

In Psalm 9 vers 14 bid Dawid: … HERE, aanskou my ellende. Sien dit! En in Psalm 10:14 verklaar hy: U hét dit gesien; want U aanskou die moeite en verdriet, sodat ‘n mens dit in u hand sal gee. Die HERE se sien is meerr as ons sien. Ons sien ons verdriet en ons sien mekaar se hartseer. Maar – ons kan niks daaraan doen nie. Maar God sien en sy sien beteken verlossing: Hy verhef ons uit die poorte van die dood tot …

2.3 in die poorte van die heerlikheid

Dawid vertel: Hy is verhef uit die poorte van die dood, sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil. (Ps 9:14)

  1. Eers was daar die poorte van die dood.
  2. Nou hoor ons van die poorte van die dogter van Sion, van Jerusalem.

Die HERE het Dawid gered uit die dood met die bedoeling: sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil. Dawid kon terugkeer na die stad Jerusalem en hy het in die tabernakel gejuig oor God se heil. Daarvoor is hy gered, om God se roemryke dade te vertel. In die poorte beteken: binne-in die stad.

So mag ons ook die werk van Christus en ons sterwe as gelowiges sien. God, wat ryk is in geade, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, … lewend gemaak saam met Christus … en saam opgewek en sáám laat sit in die hemele in Christus Jesus (Ef. 2:4-6). In beginsel, deur die geloof in Christus, het ons klaar deur die poorte gegaan en sit ons reeds in die hemele. En met ons dood gaan ons in om vir altyd by Hom te wees.

Sterwe beteken om deur die poorte van die Nuwe Jerusalem te gaan. In die woorde van Psalm 118:10:

Dit is die poort van Isr’els HERE,

wat voor sy huis as wagter staan;

die poort wat meld van heil en ere,

waardeur sy gunsvolk in mag gaan.

En daar, daar in die Nuwe Jerusalem sal ons die roemryke dade van die HERE vertel:

Daar sal ek, HEER, met dankgebede

U groot maak op die dag van fees,

want U was in my angsverlede

vir my tot hulp en heil gewees.

Sterwe beteken in die woorde van Psalm 43:3:

Dan gaan ek in na Gods altare,

tot God, my God, my vreugde=en lied;

dan speel ek met die harpenare,

dan ruis vir U my blye snare –

vir U wat my, ná kort verdriet,

‘n eewge vreugde bied.

3. Slot

Psalm 9:15 vertel van die heerlike uitsig wat ons as gelowiges het. Ons word gered uit die dood, sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil.

In die beryming van Openbaring 7 vers 9 tot 17:

9:1

Toe staar ek deur die wêreldnagte

– lighoogtes het my oog geboei -,

en ‘k sien uit alle mensgeslagte

‘n skaar, ontelbaar, saamgevloei.

Hul staan, uit alle volke en lande,

nou voor die Lam en voor Gods troon,

die vredespalmtak in die hande,

hul wit gewaad in eenvoud skoon.

9:2

Ek hoor hul stem die lug deurbewe:

“Die reddingseer”, so hef hul aan,

“bring ons aan God, so hoog verhewe,

en aan die Lam wat by Hom staan!”

En om die troon en ouderlinge,

en viertal wesens wonderbaar,

sien ek in altyd wyer kringe,

oneindig ver, die eng’leskaar.

En dit begin nou al – waar geliefdes in Christus ontslaap.

AMEN

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s